Sekretesspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU. Den nya lagen stärker individens rätt till sina personuppgifter. För All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Vad är en personuppgift?
GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men även foton på personer är personuppgifter. Ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan också vara en personuppgift.

Kontaktuppgifter för ansvarig av hantering av personuppgifter:
Stickans Chili Peppers
Norra Herrgårdsgatan 86C
591 32 Motala
070-7441184
Kontaktperson: Stig Häggkvist

Personuppgifterna används till:

Kontakt med kunder, leverantörer och externa intressenter.
Referens (namn) i skriftliga dokument som
– offerter
– ordrar – när kund vid beställningstillfället angivit sitt namn som referens.
– fakturor – när kund vid beställningstillfället angivit sitt namn som referens.
– utskick av ordrar

Vilka uppgifter har vi i våra register över dig som ej kontaktar oss som privatperson?

Namn
E-post
Adress

Våra register innehåller följande kategorier av personer:
– Kunder
– Leverantörer

Hantering av register för privatkunder.
Stickans Chili Peppers har inte något register över privatpersoner som handlar i vår webshop.
Alla beställningar görs via shopen och hanteras via Klarna. Varje beställning genererar ett
e-postmeddelande till oss så att vi kan expediera ordern. Så snart beställningen är utskriven tas
e-postmeddelandet bort. Vi förvarar underlaget till beställningen i en månad och därefter kasseras underlaget. Kunden godkänner våra villkor i och med att man genomför köpet. Kontakta oss om ni inte vill beställa via Klarna och inte godkänner villkoren.

Vem har tillgång till våra register?
Våra register hanteras enbart av personal på Stickans Chili Peppers. Uppgifterna överförs ej till annat land eller organisation.

Dina rättigheter
Enligt Dataskyddsförordningen kan du när som helst begära att få dina uppgifter raderade från våra register.

Har du övriga frågor eller funderingar på hur vi hanterar dina uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.